میزکارمیزکار | تاریخ : 13961202 - ساعت :
Loading در حال دریافت یادآوری ها...
ردیف نام فایل تاریخ آپلود توضیحات دانلود کاربر
1 GooglePlayServices.apk 1394/06/10 نرم افزار نمایش نقشه روی تبلت حائري
2 rep.zip 1394/06/24 فایل شعبه قم نافع
3 CN940624.ZIP 1394/06/24 فایل جدید شعبه قم سيستم
5 DA922.apk 1396/09/09 نسخه اصلاحي دستيار فروش DA922 فتاحی